Zijn uw woonhuis en inboedel goed verzekerd?

May 29, 2020

Na een periode van lang thuis zijn, is het een geschikt moment om hier bij stil te staan. Voor veel mensen is dit onderwerp een beetje saai en roept het veel vragen op. De ene persoon overkomt namelijk nooit wat, heeft nooit schade en lijkt dus voor niets jarenlang premie te betalen. Terwijl een ander pech heeft want hem overkomt wél wat en hij krijgt een volledige of slechts een beperkte uitkering, waardoor maar een deel van de schade wordt gedekt. Hoe zit bovenstaande in elkaar?

Laten we bij het begin beginnen. De twee belangrijkste verzekeringen die te maken hebben met schade aan uw huis zijn de “Opstalverzekering” (in de volksmond op Curaçao ook vaak “Brandverzekering” genoemd) en de “Inboedelverzekering”. Bent u voor beide verzekerd?

De opstalverzekering of woonhuisverzekering dekt schade aan uw huis. Het gaat dan om schade veroorzaakt door van buiten komend onheil, zoals een storm, diefstal, brand of water. Dus als de rooien overlopen op Curaçao en u ondervindt waterschade, dan is dat gedekt. Maar ook als iemand met zijn auto tegen de muur van uw huis rijdt, is die schade gedekt. Er zijn echter veel verschillende varianten en verzekeraars bieden vaak een basis- en een all risk variant. De all risk variant dekt vaak meer gebeurtenissen. Let dus goed op welke dekking u hebt. Ook heeft de bestemming van uw opstal invloed op de dekking van de verzekeraar. Is het in verhuurde staat (korte of lange termijn) of woont u er zelf?

Als u in een huurwoning woont, dan is de eigenaar van de woning verantwoordelijk voor de opstalverzekering. Als u lid bent van een Vereniging van Eigenaren, dan kan het zijn dat de Vereniging van Eigenaren de premie voor de opstalverzekering betaalt. Dat is vaak goedkoper dan dat iedere eigenaar zelf een verzekering afsluit. Hierbij moet je als eigenaar wel opletten dat de premies daadwerkelijk betaald worden. Want de dekking vervalt als de premie niet wordt betaald!

De tweede verzekering die te maken heeft met uw woonhuis is de inboedelverzekering. Deze verzekering dekt schade aan de dingen die u in uw huis hebt staan. Kijk eens om u heen, dan zult u zien dat dat best oploopt: uw meubels, elektronica, boeken, kleding, speelgoed, woonaccessoires etc. Het gaat hierbij om schade veroorzaakt door brand, water, storm, inbraak en diefstal etc. Slijtage of schade als gevolg van normaal gebruik is niet gedekt. Ook hier geldt weer dat verzekeraars meestal verschillende soorten inboedelverzekeringen aanbieden. Laat u dus goed informeren en lees zelf ook de polisvoorwaarden goed door.

Schade aan je inboedel als je zelf iets laat vallen of omstoot is niet gedekt. En als iemand anders in jouw huis schade veroorzaakt door bijvoorbeeld iets om te gooien, is dat niet op de inboedelverzekering gedekt. Daarvoor kan vaak aanspraak gemaakt worden op de aansprakelijkheidsverzekering van die andere persoon.

Een verzekering is in feite een overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappij en u. In deze overeenkomst staat dat de verzekeringsmaatschappij bepaalde financiële risico’s van u overneemt als een gedekte schade optreedt. Ook staat er dat u verplicht bent een premie te betalen. Er staat vanzelfsprekend nog veel meer in. Ik bespreek hieronder nog enkele andere relevante punten.

Om te beginnen geldt het indemniteitsbeginsel. Dat wil zeggen dat een uitkering nooit méér kan bedragen dan de daadwerkelijk geleden financiële schade. Dat is belangrijk om te weten, want de emotionele waarde die u hecht aan bijvoorbeeld foto’s van vroeger, een meubel of een zelfgemaakt schilderij is niet hetzelfde als de financiële schade die wordt gedekt bij verlies hiervan. Bovendien geldt er meestal een beperkte periode van een aantal jaren waarin de verzekeraar de nieuwwaarde van de verloren gegane spullen dekt. Daarna geldt slechts de dagwaarde. Dus als uw designbank, waarvoor u destijds ANG 3.000,- hebt betaald, in vlammen opgaat, wordt er tijdens de nieuwwaarderegeling ANG 3.000,- vergoed. Wanneer de termijn van deze regeling is verlopen, dan wordt er uitgegaan van de dagwaarde en wordt er bijvoorbeeld nog maar ANG 1.150,- vergoed. U ziet, in die laatste situatie kunt u voor die ANG 1.150,- niet weer dezelfde designbank kopen. Maar aan de andere kant, als u geen verzekering had gehad, had u helemaal geen schadevergoeding ontvangen.

Tot slot is het van belang om goed te letten op de juiste verzekerde waarde van zowel uw opstal als uw inboedel en deze elk jaar te herevalueren. Als u de waardes hiervan te hoog opgeeft, betaalt u onnodig veel premie. Denk hierbij weer even aan het indemniteitsbeginsel, waarbij nooit méér dan de financiële schade en dus werkelijke waarde wordt gedekt. Een te lage waarde is ook niet goed, want dan zal de uitkering bij een schade lager uitvallen dan de waarde van uw opstal of inboedel.

Ik hoop van harte dat ik u handvatten heb gegeven voor het goed bekijken van uw woonhuis schadeverzekeringen. Mocht u nog vragen hebben of een vrijblijvende evaluatie willen doen van uw woonhuisverzekeringen, dan kunt u met mij contact opnemen.

Roos Sinot-Winkel Msc.

Contact form

9 + 1 =

Sinot-Winkel Management Group B.V.

Santa Rosaweg #22, Willemstad Curaçao

KvK 134690
Registration Central Bank of Curaçao and Sint Maarten nr. 2019-010072 AB

 

005999-6867517

005999-7363643